Phân biệt: Đường xá / đường sá

Phân biệt: Đường xá / đường sá

Lời giải:

Đường sá: đường đi lại trên bộ

Đường xá là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question