Phân biệt: Dục / giục

Phân biệt: Dục / giục

Lời giải:

Dục: nói về chức năng sinh lý của cơ thể hoặc mong muốn, ham muốn. Ví dụ: thể dục, giáo dục, tình dục, dục vọng

Giục: nói về sự hối thúc. Ví dụ: giục giã, xúi giục, thúc giục

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question