Phân biệt: Dư giả / dư dả

Phân biệt: Dư giả / dư dả

Lời giải:

Dư giả là từ sai chính tả

Dư dả: có thừa, so với mức cần thiết của đời sống vật chất.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question