Phân biệt: Dè xẻn / dè sẻn

Phân biệt: Dè xẻn / dè sẻn

Lời giải:

Dè xẻn là từ sai chính tả

Dè sẻn: tằn tiện, tự hạn chế chỉ dùng quá mức.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question