Phân biệt: Đầy ấp / đầy ắp

Phân biệt: Đầy ấp / đầy ắp

Lời giải:

Đầy ắp: đầy đến mức không thể chứa thêm được nữa.

Đầy ấp là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question