Phân biệt: Dấu diếm / giấu giếm

Phân biệt: Dấu diếm / giấu giếm

Lời giải:

Dấu diếm là từ sai chính tả

Giấu giếm: cất đi, giữ kín không cho ai biết.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question