Phân biệt: Chính chắn / chín chắn

Phân biệt: Chính chắn / chín chắn

Lời giải:

Chín chắn: thận trọng, đứng đắn

Chính chắn là từ sai chính tả

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question