Phân biệt: Chín mùi / chín muồi

Phân biệt: Chín mùi / chín muồi

Lời giải:

Chín mùi là từ sai chính tả

Chín muồi: rất chín, chín đến giai đoạn ngon nhất, phát triển đến trình độ đầy đủ nhất, có thể chuyển sang giai đoạn khác.

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question