Phân biệt: Căn dặn / căn vặn

Phân biệt: Căn dặn / căn vặn

Lời giải:

Căn dặn: dặn dò tỉ mỉ, cẩn thận (thường với người dưới)

Căn vặn: hỏi cặn kẽ đến cùng cốt cho lộ ra sự việc, hỏi cho ra lẽ

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question