Nói và nghe: Tình cảm anh chị em trang 105, 106 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Cùng bạn trao đổi để hiểu nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao dưới đây:

- Chị ngã em nâng

- Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Lời giải:

Nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ là:

- Chị ngã em nâng: Nói về tình thương chị em, khi chị bị ngã thì em sẽ nâng đỡ chị đứng dậy. Nó mang ý nghĩa muốn nhắc nhở rằng chị em trong nhà thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau.

- Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Anh em trong gia đình được so sánh với chân và tay, đây là hai bộ phận cơ thể gắn bó không rời, có anh thì phải có em. Anh em phải biết đùm bọc, đỡ đần, bảo vệ nhau.

Câu 2: Kể về những việc em thường làm cùng với anh, chị hoặc em của em. Nêu cảm nghĩ của em khi có anh, chị hoặc em làm việc cùng.

G: Em có thể nói mình muốn có người anh, người chị hoặc người em như thế nào.

Nói và nghe: Tình cảm anh chị em trang 105, 106 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

Em có một người chị tên là Mộc Thảo. Chị lớn hơn em 3 tuổi. Từ bé chị em em đã làm rất nhiều việc cùng nhau nhưng em thích nhất là được học cùng chị. Mỗi tối hai chị em ngồi cạnh nhau học bài, có những bài tập khó, chị sẽ chỉ cách làm cho em. Nhờ có chị mà em học tốt hơn, em mong hai chị em sẽ mãi yêu thương nhau.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question