Nói và nghe: Thêm sức thêm tài trang 122 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Em thích học cá nhân, học theo cặp hay học nhóm? Vì sao?

Nói và nghe: Thêm sức thêm tài trang 122 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Trả lời:

- Em thích học nhóm. Vì học nhóm được học cùng các bạn sẽ vui hơn, em được trao đổi ý kiến với nhiều bạn và bài tập sẽ hoàn thành nhanh hơn.

Câu 2: Kể về một hoạt động tập thể mà em đã tham gia.

G:

- Hoạt động tập thể em tham gia là gì?

- Em cùng làm việc với những ai? Công việc em được giao là gì?

- Kết quả của hoạt động tập thể đó ra sao?

- Em có cảm nghĩ gì sau khi tham gia hoạt động đó?

Nói và nghe: Thêm sức thêm tài trang 122 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Trả lời:

- Hoạt động tập thể em tham gia là biểu diễn trong hội thi văn nghệ của trường.

- Em và 5 bạn khác được cô chọn để đóng vở kịch "Nhổ củ cải", cô chia mỗi bạn một vai: ông, bà, cháu, củ cải và người dẫn chuyện. Trong vở kịch đó em được chọn đóng vai người cháu.

- Vở kịch đã đạt giải nhất hội thi văn nghệ của trường.

- Em cảm thấy rất vui và tự hào. Nhờ có hoạt động đó mà em thấy mình tự tin trước đám đông hơn và tình bạn chúng em thân thiết hơn.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question