Nói và nghe: Những bậc đá chạm mây trang 114 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu chuyện: Những bậc đá chạm mây

Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh có một xóm nhỏ, người dân sống bằng nghề đánh cá. Cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân Xóm chài hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Những sườn núi phía họ ở dụng đúng, bà con phải đi đuông văng rất xa.

Bấy giờ trong xóm có một ông lão nghèo. Người ta gọi ông là cố Đương vị hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người ghép đã thành bậc thông vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Ai nấy đều lắc đầu bảo việc ấy khó lắm, không làm được.

Những cố Đương vẫn tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông son lòng. Thấy ông đối, những con vượn ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tinh nguyện đến làm cũng.

Sau năm lăn sim ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó, mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng. Cỏ Xóm biết ơn cố Đương, tặng thêm cho ông một tên mới là cố

Ghép. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Truông Ghép vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh.

(Theo Nguyễn Đổng Chi)

Câu 1: Quan sát các tranh minh họa, nói về sự việc trong từng tranh.

Nói và nghe: Những bậc đá chạm mây trang 114 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Tranh 1: Sau một trận bão gió lớn cuốn phăng thuyền bè, chài lưới của người dân xóm nhỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh.

- Tranh 2: Dân làng cùng rủ nhau lên núi kiếm củi đem xuống chợ bán mưu sinh. Xong con đường lên núi rất xa và bất tiện, sườn núi có vách dựng đứng.

- Tranh 3: Cố Đương quyết tìm con đường lên núi ngắn nhất vì thấy sự vất vả ấy của mọi người. Ngày ngày, ông bạt đất, khiêng đá, ghép thành từng bậc hướng thẳng lên núi.

- Tranh 4: Nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Sau năm năm, con đường được mở thành công.

Câu 2: Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

Lời giải:

- Em dựa theo tranh kể lại câu chuyện:

+ Tranh 1: Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh có một xóm nhỏ, người dân sống bằng nghề đánh cá. Sau một ngày mưa bão gió lớn, sóng to cuốn trôi mất thuyền bè, chài lưới của dân làng chài.

+ Tranh 2: Dân làng đành phải lên núi kiếm củi mưu sinh. Bởi ở sườn núi phía họ ở vách dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa.

+ Tranh 3: Cố Đương, ông lão trong xóm thấy bà con đi xa vất vả nên ông một mình bám đá, leo cây, tìm con đường lên núi ngắn nhất. Sau đó ngày ngày ông bạt đất, khiêng đá, ghép thành từng bậc hướng thẳng lên núi. Có vượn và chim luôn ở cạnh động viên ông.

+ Tranh 4: Về sau, người dân trong làng cùng đến làm cùng ông. Sau năm năm con đường hoàn thành. Cả xóm biết ơn cố Đương, tặng thêm cho ông một tên mới là cố Ghép, con đường vượt núi được gọi là Truông Ghép.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question