Nói và nghe: Cóc kiện trời trang 17 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu chuyện: Cóc kiện trời

Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng.

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo. Tất cả đều xin đi theo.

Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, cóc bảo:

- Anh cua bò vào chum nước này. Cô ong đợi sau cánh cửa. Còn chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên.

Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, cóc ra hiệu, cáo nhảy xổ tới, cắn cổ gà tha đi. Trời sai chó bắt cáo. Chó mới ra tới cửa, gấu đã quật chó chết tươi. Trời càng tức, sai Thần Sét trị gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị cọp vồ.

Trời túng thế, đành mời cóc vào. Cóc tâu:

- Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói:

- Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Lại còn dặn thêm:

- Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

(Truyện cổ Việt Nam)

Câu 1: Nói về sự việc trong từng tranh.

Nói và nghe: Cóc kiện trời trang 17 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

Tranh 1: Ở vùng nọ, một năm trời hạn hán rất lâu, đất khô cằn, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trơ trụi, chim muông khát khô họng. Thấy vậy Cóc cùng các loài vật khác cùng rủ nhau lên thiên đình kiện Trời.

Tranh 2: Đến cửa thiên đình, Cóc sắp xếp cho các con vật mỗi người một chỗ. Trận giao chiến giữa đội quân nhà Trời với đội quân Cóc diễn ra gay gấn.

Tranh 3: Trời túng thế, thua cuộc nên đành mời Cóc vào. Cóc bẩm báo:

- Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói:

- Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Lại còn dặn thêm:

- Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!

Tranh 4: Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Kể từ đó hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

Câu 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

Lời giải:

- Em nhớ lại câu chuyện và kể lại từng đoạn theo tranh.

Tranh 1: Xưa ở một vùng nọ có năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. Cóc thấy nguy quá, bèn tập hợp các con vât: cua, gấu, cọp, ong và cáo lên thiên đình kiện Trời.

Tranh 2:

Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, cóc bảo: Anh cua bò vào chum nước, cô ong đợi sau cánh cửa; chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên. Sắp đặt xong, cóc bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Trời thấy chú cóc bé tẹo dám làm loạn thiên đình, trời nổi dận sai gà ra trị tội. Gà bay đến, cóc ra hiệu cáo nhảy xổ tới, cắn cổ gà tha đi. Trời tiếp tục sai chó ra bắt cáo. Chó vừa ra đến cửa gấu đã quật chó chết tươi.

Trời càng tức tiếp tục sai Thần Sét trị gấu. Thần Sét hùng hổ bước ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vội vào chum nước, lập tức cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra khỏi chum thì bị cọp vồ.

Tranh 3:

Trời túng thế, đành mời cóc vào. Cóc tâu:

- Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói:

- Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Lại còn dặn thêm:

- Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!

Tranh 4:

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question