Nói và nghe: Chó đốm con và mặt trời trang 36 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu chuyện: Chó đốm con và mặt trời

Một buổi sáng, chó đốm con nhìn thấy mặt trời mọc từ chân núi phía đông. Cả ngày hôm ấy, nó quan sát mặt trời rất chăm chú, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn xuống dòng sông phía tây. Chó đốm con nghĩ bụng: “Ơ, sao mặt trời không quay về phía đông nhỉ? Có lẽ mặt trời có hai cái nhà, sáng mai mặt trời sẽ mọc từ dòng sông phía tây, đến chiều sẽ về ngôi nhà dưới chân núi. Vậy thì sáng mai mình sẽ đến bờ sông đợi mặt trời.”. Nghĩ vậy, chó đốm con vui vẻ chạy về nhà.

Sáng hôm sau, chó đốm đến bờ sông phía tây và nhìn chăm chăm vào chỗ hôm qua mặt trời lặn. Những nó đợi rất lâu mà không thấy mặt trời xuất hiện. Hay là mặt trời ốm rồi? Phải đi mời bác sĩ đến khám cho mặt trời thôi.

Chó đốm con vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mặt trời phía đông đang mỉm cười với mình.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Các bạn hãy nói cho đốm con biết nhé!

(Ngọc Khánh biên soạn – 108 Truyện đồng thoại nhỏ sáng tạo lớn)

Câu 1: Nghe kể chuyện.

Chó đốm con và mặt trời

(Theo 108 truyện đồng thoại nhỏ, sáng tạo lớn)

Nói và nghe: Chó đốm con và mặt trời trang 36 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

1. Một buổi sáng, chó đốm con nhìn thấy Mặt Trời mọc lên từ sau ngọn núi phía Đông.

2. Đến chiều, chó đốm con nhìn thấy Mặt Trời lặn xuống ở sau con suối phía Tây.

3. Chó đốm con nghĩ: Có lẽ mặt trời có hai nhà: nhà phía Đông và nhà phía Tây.

4. Sáng hôm sau: Chó đốm con vô cùng ngạc nhiên tại sao hôm qua Mặt Trời lặn ở phía Tây mà nay lại không mọc từ phía Tây mà lại mọc ở phía Đông.

Câu 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện

Lời giải:

- Học sinh dựa vào câu chuyện cô giáo đã kể và dựa theo tranh để kể lại câu chuyện.

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question