Nhận định không đúng về cụm động từ? A. Hoạt động trong câu như một động từ

Câu 14 (Nhận biết): Nhận định không đúng về cụm động từ? 

A. Hoạt động trong câu như một động từ

B. Hoạt động trong câu không như động từ

C. Do một động từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

D. Có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu trúc phức tạp hơn động từ

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Phương pháp giải

Khái niệm cụm động từ

Cụm động từ

Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ.

Đáp án cần chọn là: B

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question