Nghị luận bày tỏ ý kiến về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với quá khứ và tương lai

Những người trẻ tuổi là một tác nhân lớn nhất cho sự thay đổi của một xã hội. Vậy hãy cùng Hocmai360 bàn luận về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với quá khứ và tương lai, để thấy được vai trò của tuổi trẻ ấy đối với xã hội 


Dàn ý nghị luận bày tỏ ý kiến về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với quá khứ và tương lai

I. Mở bài:

- Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận

II. Thân bài:

- Khái niệm về thế hệ trẻ, trách nhiệm của thế hệ trẻ

- Đặt vấn đề: Làm thế nào để thể hệ trẻ có thể thực hiện được trách nhiệm này?

1. Trách nhiệm với quá khứ

- Hiểu và trân trọng lịch sử: Nhận thức được những giá trị văn hóa, lịch sử mà ông cha để lại

- Bảo tồn di sản: Các biện pháp bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa truyền thống

- Rút ra bài học: Học hỏi từ quá khứ để không lặp lại sai lầm và phát huy những giá trị tốt đẹp

2. Trách nhiệm với hiện tại

- Phát triển bản thân: Học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích.

- Đóng góp cho cộng đồng: Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và phát triển cộng đồng

- Bản vệ môi trường: Các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sống.

3. Trách nhiệm với tương lai

- Đổi mới và sáng tạo: Khuyến khích tư duy sáng tạo và đổi mới để đối mặt với thách thức của tương lai

- Giáo dục thế hệ sau: Truyền đạt kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ để có thể tiếp tục sứ mệnh

4. Liên hệ, mở rộng

- Lên án phê phán một số lớp trẻ không có ý thức xây dựng gìn giữ quê hương đất nước

III. Kết bài: 

- Khẳng định lại vấn đề nghị luận

Nghị luận bày tỏ ý kiến về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với quá khứ và tương lai

Nghị luận bày tỏ ý kiến về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với quá khứ và tương lai

Bàn về trách nhiệm của con người đối với xã hội , có nhà thơ đã viết rằng:

“Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn”.

Mỗi con người được sinh ra và lớn lên, được sống trong hòa bình như ngày hôm nay là công sức của ông cha ta từ thuở trước đã đổ máu gây dựng non sông gấm vóc. Chính vì thế thế hệ của chúng ta cần nhân thức được trách nhiệm của mình với đất nước trong cả quá khứ và tương lai.

Thế hệ trẻ là lứa tuổi thanh thiếu niên, là mầm non tương lai của đất nước, được trang bị đầy đủ các kiến thức kĩ năng đạo đức, rèn luyện sức khỏe để cống hiến cho quê hương đất nước. Trách nhiệm của thế hệ hệ trẻ đối với quê hương đất nước là rất lớn, cả về quá khứ, hiện tại và tương lai. Được sống trong hòa bình hạnh phúc như ngày hôm nay là một đặc ân mà ông cha ta đã tặng cho thế hệ ngày nay. Vậy làm thế nào để thế hệ trẻ có thể thực hiện được trách nhiệm của mình đối với đất nước trong cả quá khứ và tương lai?

Những lớp người trẻ ngày hôm nay cần phải có trách nhiệm với quá khứ, có trách nhiệm với thế hệ người đi trước bởi họ đang được thừa hưởng những gì mà người đi trước để lại. Chúng ta phải hiểu và trân trọng và giữ gìn lịch sử, nhận thức được những giá trị văn hóa, lịch sử mà ông cha ta đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để có được nền hòa bình độc lập như hôm nay. Biết bảo tồn di sản văn hóa, đưa ra các biện pháp bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Phát huy những cái tốt đẹp, sửa chữa những cái xấu của thế hệ đi trước. Tuổi trẻ xây dựng quê hương, gìn giữ những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Không những cần có trách nhiệm với quá khứ, mà còn cần có trách nhiệm với hiện tại. Thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập rèn luyện đạo đức, thể chất để trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội. Dám nghĩ dám làm, tham gia vào các hoạt động có ích cho cộng đồng, các hoạt động xã hội từ đó mà phát triển bản thân cũng như giúp ích cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Bảo vệ giữ gìn những tài nguyên có sẵn, bảo vệ môi trường, tham gia các chiến dịch tình nguyện xanh để làm cho môi trường cũng như chất lượng cuộc sống được nâng cao. Chúng ta đang sống ngay trong thời bình, nhưng đất nước vẫn bị đe dọa bởi những thế lực phản động, quấy rối, chống đối Đảng và Nhà nước,...Chính vì vậy, những người trẻ là những người có hiểu biết cần có trách nhiệm tuyên truyền bồi dưỡng dân trí và cũng như để thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước. 

Đất nước sẽ ngày càng vững mạnh, ngày càng giàu đẹp vì các thế nối tiếp các thế hệ liên tục giữ gìn và phát huy những gì vốn có của dân tộc. Thế hệ trẻ có trách nhiệm với tương lai, liên tục đổi mới sáng tạo trong tư duy và nhận thức để đối mặt với những thách thức của tương lai.Thế hệ trẻ được tiếp cận với những phát minh khoa học vĩ đại, những công nghệ tiên tiến nhất có thể áp dụng để phát triển đất nước nhưng vẫn không đánh mất đi bản sắc vốn có của ông cha ta đã để lại. Giáo dục, tuyên truyền lại cho các thế hệ trẻ sau này để có thể tiếp tục sứ mệnh phát huy và giữ gìn những giá trị vốn có của đất nước.
Thế hệ trẻ thi đua hăng hái rèn luyện thể chất tu dưỡng đạo đức để giúp ích cho cộng đồng đất nước, bên cạnh đó vẫn còn một số người trẻ cần phải lên án phê phán luôn có thái độ ỷ lại, chây lười, thụ động không phát triển, không tham gia xây dựng cộng đồng, phá hoại tài sản của chung, của cộng đồng đất nước.

Với tinh thần nhiệt huyết của thanh xuân, thế hệ tuổi trẻ Bác Hồ luôn cống hiến và có trách nhiệm với đất nước cả trong quá khứ và tương lai, với mong muốn giữ gìn những giá trị cốt lõi làm nên dân tộc, làm nên chính con người của chúng ta. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải ra sức học tập thật tốt, rèn luyện để trở thành mầm non kế tiếp được giữ gìn phát huy đất nước ngày càng giàu đẹp và vững mạnh.

Hà Nhật Linh
28/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question