Luyện từ và câu Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức trang 32 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

Luyện từ và câu Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức trang 32 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Tên cơ quan, tổ chức: Đài Truyền hình Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Tiểu học Ba Đình

- Tên người: Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu

Câu 2: Cách viết hoa tên của các cơ quan, tổ chức có gì khác với cách viết hoa tên người?

Lời giải:

- Tên người:

+ Tên thông thường: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người.

+ Tên hiệu, tên nhân vật lịch sử: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết.

- Tên cơ quan, tổ chức: Viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan, tổ chức; chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Câu 3: Tách lên cơ quan, tổ chức dưới đây thành các bộ phận theo mẫu và nhận xét về cách viết hoa các bộ phận trong tên cơ quan, tổ chức.
M: Tập đoàn Điện lực Việt Nam → Tập đoàn / Điện lực /Việt Nam

a. Trường Tiểu học Quang Trung

b. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình

Lời giải:

a. Trường/ Tiểu học/ Quang Trung

b. Nhà máy/ Thủy điện/ Hòa Bình

=> Nhận xét: Quy tắc viết tên của các cơ quan, tổ chức: Viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận tạo thành tên.

Câu 4: Thực hành viết tên cơ quan, tổ chức theo gợi ý dưới đây:

Luyện từ và câu Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức trang 32 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học Bồ Lý, Trường THPT Tam Đảo,...

- Tên một cơ quan, tổ chức: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Trung Môn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn,…

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question