Luyện từ và câu Luyện tập về tính từ trang 111, 112 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Tìm từ ngữ thích hợp để tả độ cao tăng dần của mỗi con vật trong tranh:

Luyện từ và câu Luyện tập về tính từ trang 111, 112 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Con ngựa: hơi cao

Con lạc đà: khá cao

Con voi: cao

Con hươu cao cổ: rất cao

Câu 2: Đặt 3 câu có dùng từ hơi, khá, rất, quá, lắm kết hợp với từ chậm hoặc nhanh để tả đặc điểm của các con vật theo mẫu.

Luyện từ và câu Luyện tập về tính từ trang 111, 112 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Con rùa bò rất chậm.

- Ốc sên di chuyển quá chậm.

- Con mèo chạy hơi nhanh.

- Con ngựa phi rất nhanh.

- Con báo chạy nhanh .

Câu 3: Tìm từ phù hợp thay cho mỗi ô vuông trong bảng dưới đây:

Luyện từ và câu Luyện tập về tính từ trang 111, 112 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Đỏ rọi

- Tim tím, tím lịm

- Xanh xanh, xanh ngắt.

Câu 4: Từ ngữ nào có thể thay thế cho từ ngữ in đậm trong đoạn văn dưới đây?

Luyện từ và câu Luyện tập về tính từ trang 111, 112 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Mặt trời vừa hé những tia nắng đầu ngày. Thoáng chốc, nắng đã bừng lên toả khắp nơi, khiến vạn vật đều rất vàng theo màu nắng. Những đám mây trôi rất chậm trên nền trời hơi xanh như dùng dằng chờ gió đến đẩy đi. Chờ mãi gió không tới, mây lại đứng soi mình xuống mặt hồ nước rất trong, phẳng lặng.

Lời giải:

Rất vàng -> vàng rực

Rất chậm -> chậm rãi

Hơi xanh -> xanh xanh

Rất trong -> trong veo

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question