Luyện từ và câu Luyện tập về động từ trang 49, 50 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Tìm động từ trong ngoặc đơn thay cho bông hoa trong mỗi đoạn văn dưới đây:

a. Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Bỗng một con gà trống ……. cánh phành phạch và cất tiếng …….. lanh lảnh ở đầu bản. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy …….. te te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau ……. ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc …….. vào đều đều... Bản làng đã thức giấc.

(Theo Hoàng Hữu Bội)

(gáy, kêu, vọng, vỗ)

b. Buổi trưa, nương rẫy im vắng. Mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu. Không một con chim ……., không một con thú …….. Đàn khướu làm tổ trong bụi nửa vừa ……. véo von, giờ đã im bặt. Buổi trưa dần qua. Trời bớt oi ả. Gió rừng lại nổi. Bầy khướu nhảy lách tách trên cành ……… sâu. Tiếng lá……. trong gió.

(Theo Vũ Hùng)

(xào xạc, tìm, kêu, hót)

Lời giải:

a. Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều... Bản làng đã thức giấc.

(Theo Hoàng Hữu Bội)

b. Buổi trưa, nương rẫy im vắng. Mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu. Không một con chim hót, không một con thú kêu. Đàn khướu làm tổ trong bụi nửa vừa hót véo von, giờ đã im bặt. Buổi trưa dần qua. Trời bớt oi ả. Gió rừng lại nổi. Bầy khướu nhảy lách tách trên cành tìm sâu. Tiếng lá xào xạc trong gió.

(Theo Vũ Hùng)

Câu 2: Nhìn tranh, tìm động từ phù hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh.

Luyện từ và câu Luyện tập về động từ trang 49, 50 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Tranh 1: leo núi

Tranh 2: cắm trại

Tranh 3: câu cá

Tranh 4: bay, bắt sâu

Tranh 5: lặn

Câu 3: Đặt câu với các động từ chỉ hoạt động di chuyển tìm được ở bài tập 2.

Lời giải:

- Cuối tuần, lớp em sẽ đi leo núi để nâng cao sức khỏe.

- Mọi người chung tay góp sức cho hội thi cắm trại

- Ông em rất thích đi câu cá.

- Trên cành cây có một chú chim bồ câu đang bắt sâu.

- Bố của bạn Hoa  một thợ lặn chuyên nghiệp.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question