Luyện từ và câu Động từ trang 41 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp với người và vật trong tranh.

Luyện từ và câu Động từ trang 41 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Người: chạy, đi, cười, nói, vẫy

- Vật: hót, bay, đậu, bơi

Câu 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ dưới đây có điểm gì chung?

Trời xanh mà tôi yêu

Trời xanh ấy mang theo

Cả nỗi lo nỗi sợ

Tôi lo bão lo gió

Tôi sợ cắt sợ diều

Thoảng bóng nó nơi nào

Tôi nấp ngay cánh mẹ...

(Xuân Quỳnh)

Lời giải:

Các từ được in đậm: yêu, lo, sợ đều là động từ chỉ những hoạt động, trạng thái của con người hay sự vật trước các hiện tượng trong cuộc sống.

Câu 3: Tìm động từ trong các câu tục ngữ dưới đây:

a. Yêu trẻ, trẻ đến nhà.

b. Thương người như thể thương thân.

c. Uống nước nhớ nguồn.

d. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Lời giải:

a. Yêu trẻ, trẻ đến nhà.

b. Thương người như thể thương thân.

c. Uống nước nhớ nguồn.

d. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

 Câu 4: Dựa vào tranh ở bài 1, đặt câu có chứa 1 – 2 động từ.

Lời giải:

Chuồn chuồn đang bay lượn trên bầu trời.

Các bạn nhỏ đang cười nói vui vẻ.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question