Luyện từ và câu Danh từ chung, danh từ riêng trang 18, 19 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Xếp các từ trong bông hoa và nhóm thích hợp.

Luyện từ và câu Danh từ chung, danh từ riêng trang 18, 19 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Người: Trần Thị Lý, Chu Văn An

Sông: Bạch Đằng, Cửu Long

Thành phố: Hà Nội, Cần Thơ

Câu 2: Chơi trò chơi: Gửi thư.

Tìm hộp thư phù hợp với mỗi phong thư.

G: Mỗi phong thư ghi nội dung hoặc cách viết của một nhóm từ trên hộp thư A hoặc B.

Luyện từ và câu Danh từ chung, danh từ riêng trang 18, 19 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

A. Gọi tên một loại sự vật, viết thường.

B. Gọi tên một sự vật cụ thể riêng biệt, viết hoa.

Câu 3: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn dưới đây:

Kim Đồng là người anh hùng nhỏ tuổi của Việt Nam. Anh tên thật là Nông Văn Dèn (có nơi gọi là Nông Văn Dền), quê ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong lúc làm nhiệm vụ giao liên cho bộ đội ta, anh đã anh dũng hi sinh. Khi đó, anh vừa tròn 14 tuổi.

Lời giải:

- Danh từ chung là: người anh hùng, tuổi, tên, quê, xã, huyện, tỉnh, nhiệm vụ, bộ đội, anh.

- Danh từ riêng là: Kim Đồng, Việt Nam, Nông Văn Dền, Nông Văn Dèn, Nà Mạ, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng.

Câu 4: Tìm danh từ theo gợi ý dưới đây:

Luyện từ và câu Danh từ chung, danh từ riêng trang 18, 19 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Danh từ chung chỉ 1 dụng cụ học tập: bút, vở, bảng.

- Danh từ riêng gọi tên 1 người bạn: Kiên, Hiền, Ly.

- Danh từ chung chỉ 1 nghề: giáo viên, kĩ sư, công an.

- Danh từ riêng gọi tên 1 con đường, con phố: Lê Lợi, Phan Thiết, Trần Hưng Đạo.

- Danh từ chung chỉ 1 đồ dùng gia đình: bếp, tủ quần áo, ghế sofa.

- Danh từ riêng gọi tên 1 đất nước: Việt Nam, Ý, Lào.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question