Luyện tập trang 72, 73 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức


Luyện từ và câu

Câu 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

Luyện tập trang 72, 73 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Người: người mượn, người đọc, thủ thư

- Đồ vật: thẻ thư viện, phiếu mượn sách, sách, giá sách, báo

- Hoạt động: tìm sách, mượn, đọc, trả

Câu 2: Câu nói của mỗi bạn ở tranh A và tranh B có gì khác nhau?

Luyện tập trang 72, 73 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Câu nói của các bạn ở tranh A diễn tả nội dung giao tiếp thông thường.

- Câu nói của các bạn ở tranh B diễn tả nội dung giao tiếp có bổ sung phó từ cuối câu.

Câu nói của các bạn ở tranh B làm cho câu nói có tính biểu cảm, cảm xúc.

Câu 3: Từ in đậm ở bài tập 2 bổ sung điều gì cho câu?

Lời giải:

- Các từ in đậm ở bài tập 2 là: quá, lắm, thế. Những từ in đậm này bổ sung cảm xúc của câu nói.

Câu 4: Chuyển các câu dưới đây thành câu cảm (theo mẫu).

M: Quyển từ điển này hữu ích => Quyển từ điển này hữu ích quá!

a. Bạn ấy đọc nhiều sách.

b. Thư viện trường mình rộng.

c. Thư viện đón cửa muộn.

Lời giải:

a. Bạn ấy đọc nhiều sách quá!

b. Thư viện trường mình rộng ghê!

c. Thư viện đóng cửa muộn thế!


Luyện viết đoạn

Câu 1: Đọc thông báo dưới đây và thực hiện các yêu cầu.

Luyện tập trang 72, 73 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

- Tiêu đề của bản thông báo là gì?

- Bản thông báo có những nội dung gì?

Luyện tập trang 72, 73 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

- Người viết thông báo là ai?

Lời giải:

- Tiêu đề của bản thông báo là: Thông báo thành lập câu lạc bộ

- Những nội dung của bản thông báo:

1. Thời gian thành lập câu lạc bộ

2. Lí do thông báo

3. Hướng dẫn tham gia câu lạc bộ

4. Thời hạn đăng kí tham gia câu lạc bộ

5. Tên người tổng phụ trách

- Người viết thông báo là: tổng phụ trách, tên là Nguyễn Linh Lan.

Câu 6: Viết một thông báo của lớp về việc đăng kí tham gia một cuộc thi cấp trường (thi cờ vua, thi bơi lội,…). Trong nội dung thông báo, chú ý những thông tin sau:

- Cuộc thi được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

- Ai được đăng kí tham gia?

- Thời hạn và cách đăng kí tham gia.

Lời giải:

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI BƠI LỘI CẤP TRƯỜNG

Ngày 15/11/2022, nhà trường tổ chức cuộc thi bơi lội cho học sinh toàn trường. Thông tin chi tiết được đăng trên trang của trường.

Mời học sinh đăng kí tham gia cuộc thi với giáo viên chủ nhiệm.

Thời hạn đăng kí: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 30/10/2022

Tổng phụ trách

Nguyễn Mộc Thảo

Câu 3: Đọc lại thông báo em viết, phát hiện lỗi và sửa lỗi (dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý,...)

Lời giải:

- Em chủ động tìm lỗi sai và sửa lỗi, hoàn thành bài tập.


Vận dụng

Câu hỏi: Tìm đọc thêm một số thông báo khác ở trường hoặc ở địa phương em.

Lời giải:

- Em chủ động hoàn thành bài tập.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question