“Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi”. Câu văn trên sử dụng biện pháp tu từ gì?

Câu 11: “Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi”.

(Thạch Lam, Hai đứa trẻ)

Câu văn trên sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Ẩn dụ.

B. Nhân hóa.

C. Hoán dụ.

D. So sánh.

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Dấu hiệu nhận biết các biện pháp tu từ.

Nhà văn đã sử dụng biện pháp so sánh: ngọn lửa như ma trơi.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
3/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question