Câu 13: Kí là gì?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 13: Kí là gì?

Trả lời:

Kí là một thể loại văn xuôi thường ghi lại sự việc và con người một cách xác thực

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question