Câu 14: Kí được chia làm mấy loại?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 14: Kí được chia làm mấy loại? Kể tên?

Trả lời:

Kí được chia làm 2 loại:

+ Kí trữ tình gồm: tùy bút, nhật kí….

+ Kí tự sự gồm: phóng sự, kí sự, hồi kí, truyện kí, bút kí (có người xếp bút kí vào loại trung gian giữa tự sự và trữ tình).

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question