Không gian trong truyện thần thoại là

Khái niệm

Không gian trong truyện thần thoại là không gian vũ trụ nguyên sơ, có khi được chia thành ba cõi: cõi trời, cõi đất, cõi nước. Tuy nhiên, ba cõi này không chia tách thành ba thế giới riêng biệt mà luôn biến chuyển, liên thông với nhau. 

Ví dụ

- Không gian trong truyện Hê-ra-clét đi tìm táo vàng bao gồm thế giới của tiên nữ, thế giới của nữ thần Đất Gai-a (Gaia), thế giới của thần Biển Nê-rê (Nérée) và bước chân của người anh hùng Hê-ra-clét (Héraclès) đã in dấu ở mọi không gian đó. Thời gian trong thần thoại là thời gian quá khứ, không được xác định cụ thể. 

- Truyện Thần Trụ trời gắn với thuở trời đất mới hình thành, chưa có loài người, giữa thế giới hoang sơ ấy chỉ có một vị thần là thần Trụ trời.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Không gian trong thần thoại có những điểm nào khác so với các thể loại truyện dân gian mà bạn đã học.

+ Không gian trong truyện thần thoại: Không xác định cụ thể, không gian rộng lớn (bầu trời, mặt đất…)

+ Không gia trong truyện cổ tích: Không xác định, không gian trong phạm vi nhất định (xóm làng, vùng quê…)

Đăng Khôi
8/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question