Không gian trong sử thi là

Không gian trong sử thi là

- Không gian trong sử thi là không gian cộng đồng, bao gồm: không gian thiên nhiên, không gian xã hội. Thời gian trong sử thi là thời gian quá khứ trải qua nhiều biến cố, thời gian gắn với lịch sử cộng đồng của một dân tộc, bộ lạc, chế độ. 

Ví dụ: Không gian và thời gian trong văn bản Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn – sử thi Ê-đê) gắn liền với lịch sử cộng đồng của người tù trưởng giàu mạnh, uy danh lẫy lừng Đăm Săn và cộng đồng của tù trưởng Mtao Mxây,...

Đăng Khôi
8/4/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question