Tất cả

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

owl
Bạn đang quan tâm đến điều gì?
Đặt câu hỏi
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Đặng Hà
Lớp 11
Đề thi 28/2/2024

Quan sát hai bức ảnh sau và trả lời câu hỏi a,b:

a. Tìm điểm tương đồng và khác biệt của hai bức ảnh trên

b. Bức ảnh nào liên quan tới chủ đề của văn bản Miếng ngon Hà Nội. Phân tích làm rõ sự kiện liên quan đó?
l

https://api.hocmai360.com/storage/uploads/images/quan-sat-hai-buc-anh-sau-va-tra-loi-cau-hoi-a-b-a-tim-diem-tuong-dong-va-khac-biet-cua-hai-buc-anh.jpg
Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
Đặng Hà rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Diễm Quỳnh

a. Điểm tương đồng: Đều đề cập đến nét đẹp văn hóa giao lưu cộng đồng/xã hội.

- Điểm khác biệt: Bức trên nói về sự giao thoa văn hóa trên thế giới; bức dưới nói đến sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên (Việt Nam).

b. Bức 2 liên quan đến chủ đề của văn bản Miếng ngon Hà Nội: Bản sắc dân tộc/vùng/miền được hình thành qua các hoạt động gắn kết, sinh hoạt với quê hương.

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Bảng xếp hạng

Trong ngày

Cộng tác viên

Trong ngày
icon-make-question icon-make-question