Tất cả

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

owl
Bạn đang quan tâm đến điều gì?
Đặt câu hỏi
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Nguyễn Hữu Sơn
Lớp 10
Soạn Văn 29/2/2024

Hình ảnh thơ trong Ngôn chí 10 có đặc điểm nổi bật nào sau đây?

A. Hình ảnh thơ tươi sáng.

B. Hình ảnh xưa cũ.

C. Hình ảnh gần gũi, quen thuộc.

D. Hình ảnh tưởng tượng.

Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
Nguyễn Hữu Sơn rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia Sư HOCMAI360

Hình ảnh thơ trong Ngôn chí 10 có đặc điểm là hình ảnh gần gũi, quen thuộc. Đó là hình ảnh chùa chiền, hình ảnh của đêm thanh với ánh trăng nghiêng, hình ảnh cây rợp chồi cành và chim kết tổ, đàn cá,...

=> Đáp án C

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Bảng xếp hạng

Trong ngày

Cộng tác viên

Trong ngày
icon-make-question icon-make-question