Tất cả

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

owl
Bạn đang quan tâm đến điều gì?
Đặt câu hỏi
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Giao Ngọc Phương
Lớp 10
Soạn Văn 29/2/2024

Dòng nào sau đây nói lên cách đối trong 2 câu luận của bài thơ?

A. Ngôn đối là đối bằng lời suông.

B. Sự đối là đối bằng điển cố.

C. Mỗi câu trình bày một sự việc nhưng nói lên cùng một ý, là chính đối.

D. Nếu hai sự việc đó trái ngược nhau, thì gọi là phản đối.

Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
Giao Ngọc Phương rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia Sư HOCMAI360

Đáp án C.

Cách đối trong 2 câu luận của bài thơ Ngôn chí 10 là Mỗi câu trình bày một sự việc nhưng nói lên cùng một ý, là chính đối.

+ Hình ảnh cây rợp chồi cành và chim kết tổ tạo ra một bức tranh về sự sống động và hài hòa trong tự nhiên.

+ Màu sắc và ánh sáng của cá nổi bật trong áo quang mấu, tạo nên một hình ảnh rực rỡ và phong cách.

+ Bầy cá được hình thành từ sự đoàn kết cũng giống như con người gắn kết với nhau mới tạo nên một đất nước phát triển.

=> Cùng một ý là nói về sự liên kết, hài hòa , gắn bó với nhau.

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Bảng xếp hạng

Trong ngày

Cộng tác viên

Trong ngày
icon-make-question icon-make-question