Tất cả

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

owl
Bạn đang quan tâm đến điều gì?
Đặt câu hỏi
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Ngô Phương Thảo
Lớp 11
Soạn Văn 28/2/2024

Dòng nào không nói lên những triết lí về lao động và sáng tạo nghệ thuật trong tùy bút Tờ Hoa?

A. Để hiểu thấu cuộc sống và sáng tạo, cần sống trọn vẹn/thâm nhập hiện thực.

B. Sáng tạo là quá trình phát hiện tình huống/sự kiện độc đáo của thực tiễn.

C. Cái Đẹp chân chính bắt nguồn từ quá trình lao động, sáng tạo thực sự.

D. Giá trị lao động thực sự sẽ tạo nên bản sắc của mỗi cá nhân.

Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
Ngô Phương Thảo rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia Sư HOCMAI360

Dòng không nói lên những triết lí về lao động và sáng tạo nghệ thuật trong tùy bút trên là:

Giá trị lao động thực sự sẽ tạo nên bản sắc của mỗi cá nhân

→ Đáp án: D

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Bảng xếp hạng

Trong ngày

Cộng tác viên

Trong ngày
icon-make-question icon-make-question