Tất cả

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

owl
Bạn đang quan tâm đến điều gì?
Đặt câu hỏi
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Thu Hằng
Lớp 10
Đọc hiểu 22/3/2024

Đọc hiểu: Thư dụ hàng các tướng sĩ trong thành Xương Giang

https://api.hocmai360.com/storage/uploads/images/doc-hieu-thu-du-hang-cac-tuong-si-trong-thanh-xuong-giang.jpg
Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
Thu Hằng rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia Sư HOCMAI360

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

Câu 2: 

Luận đề của văn bản: Thuyết phục tướng sĩ thành Xương Giang ra đầu hàng.

Câu 3: 

Văn bản có thể được chia làm 2 phần:

– Phần 1: ( từ đầu đến “không nơi nào không phục”) - Nêu lí lẽ khái quát về một người làm tướng có nhân nghĩa và tri thức.

– Phần 2: ( phần còn lại) - Phân tích cho tướng giặc thấy sức mạnh của ta và thế yếu của kẻ thù, từ đó khuyên dụ kẻ thù mở thành đầu hàng.

Câu 4:

Sức thuyết phục của nghệ thuật lập luận được thể hiện ở văn bản: 

- Mở đầu bức thư, Nguyễn Trãi đã đưa ra những lí lẽ khái quát về việc một tướng lĩnh cần biết nhân nghĩa, biết thời thế. Từ đó tác giả khẳng định: Quân ta vì biết theo nhân nghĩa, biết thuận thời thế nên đánh đâu thắng đó.

=> Đây chính là cơ sở lí luận để ông triển khai luận điểm tiếp theo.

 - Ở luận điểm thứ hai:

+ Nguyễn Trãi chỉ cho tướng giặc thấy rõ sức mạnh và sự tất thắng của quân ta nếu đánh thành.

+ Nguyễn Trãi cũng phân tích cho tướng giặc thấy những lợi ích có được nếu ra hàng.

+ Đồng thời, ông cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với bọn giặc nếu chúng không chịu đầu hàng.

Câu 5: 

- Bài học rút ra trong cuộc sống: Chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.

- Giải thích:

+ cơ hội bạn tạo ra là một bước tiến mới trong hành trình phát triển bản thân.

+ cơ hội thường ẩn sau những khó khăn và thách thức. Bạn càng chủ động, bạn sẽ càng dễ dàng nắm bắt cơ hội và đạt được thành công.

+ Cơ hội không đợi chờ ai, hãy tự tạo ra cánh cửa cho bản thân.

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Bảng xếp hạng

Trong ngày

Cộng tác viên

Trong ngày
icon-make-question icon-make-question