Tất cả

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

owl
Bạn đang quan tâm đến điều gì?
Đặt câu hỏi
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Gia Hân
Lớp 10
Soạn Văn 1/3/2024

Điền vào dấu … trong câu sau: “Sức mạnh của văn nghị luận là ở tính hệ thống của luận điểm, ở tính sắc bén, chặt chẽ của …, ở bằng chứng xác thực, ở niềm tin vào chân lý, chính nghĩa, sự trung thực, chân thành trong tình cảm, cảm xúc của người viết, người nói.”

Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
Gia Hân rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Thu Huyền

“Sức mạnh của văn nghị luận là ở tính hệ thống của luận điểm, ở tính sắc bén, chặt chẽ của lập luận, ở bằng chứng xác thực, ở niềm tin vào chân lý, chính nghĩa, sự trung thực, chân thành trong tình cảm, cảm xúc của người viết, người nói.”

⇒ Giải thích: Lập luận trong văn nghị luận bao gồm các cách quy nạp, diễn dịch, phân tích, so sánh, tổng hợp sao cho luận điểm đưa ra trở nên hợp lý , giàu tính thuyết phục. Sự thuyết phục của văn nghị luận nằm ở việc sử dụng lập luận và chứng minh một cách sáng tỏ, giúp người đọc hoặc người nghe hiểu và chấp nhận quan điểm đã trình bày .

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Bảng xếp hạng

Trong ngày

Cộng tác viên

Trong ngày
icon-make-question icon-make-question