Hình thức và cấu tứ trong thơ trữ tình

Câu hỏi: Hình thức và cấu tứ trong thơ trữ tình

Trả lời:

Hình thức là tổng hoà của thế thơ, câu thơ, lời thơ, giọng điệu, nhịp, vẫn, hình ảnh,... trong thơ trữ tình. Tất cả được lựa chọn, liên kết để thể hiện chủ đề, tư tưởng chung của tác phẩm. Chẳng hạn, hình ảnh, từ ngữ, giọng điệu trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân) toát lên âm hưởng bị tráng, hào hùng.

Cấu từ là cách thức triển khai mạch cảm xúc và tổ chức hình tượng trong tác phẩm thơ trữ tình. Chẳng hạn, trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân), cấu tử bài thơ là sự khái quát từ tư thể hi sinh hiên ngang của anh Giải phóng quân trên đường băng Tân Sơn Nhất đến hình ảnh "dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ".

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question