Câu 12: Hãy kể tên 5-7 bài thơ mà em đã được nghe/ đọc.

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 12: Hãy kể tên 5-7 bài thơ mà em đã được nghe/ đọc.

Trả lời cách 1:

"Tây Tiến" - Quang Dũng, "Đoàn thuyền đánh cá" - Huy Cận, "Mời trầu" - Hồ Xuân Hương, "Đồng chí" - Chính Hữu, "Việt Bắc" - Tố Hữu, "Ông đồ" - Vũ Đình Liên,...

Trả lời cách 2:'

Kể tên 5-7 bài thơ mà em đã được nghe/ đọc: “Lượm” (Tố Hữu), “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh), “Sóng” (Xuân Quỳnh), “Hạt gạo làng ta” (Trần Đăng Khoa), “Trăng ơi … từ đâu đến” (Trần Đăng Khoa)

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question