Câu 18: Hãy chỉ ra điểm chung trong số những văn bản kí mà em đã được nghe/ đọc.

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 18: Hãy chỉ ra điểm chung trong số những văn bản kí mà em đã được nghe/ đọc.

Trả lời:

Điểm chung trong số những văn bản kí mà em đã được nghe/ đọc là: Người kể trong văn bản kí kể theo ngôi thứ nhất. Nhân vật người trần thuật là tác giả, đóng vai trò người chứng kiến, để tăng cường tính xác thực của con người và sự việc trong tác phẩm kí.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question