“Hào hùng” là: A. Từ láy/B. Từ đơn

Câu 9 (Thông hiểu): “Hào hùng” là: 

A. Từ láy

B. Từ đơn

C. Từ ghép chính phụ

D. Từ ghép đẳng lập

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm, phân loại từ ghép.

Cấu tạo của từ

Hào hùng là từ Hán Việt và nó thuộc từ ghép đẳng lập vì hai từ có nghĩa bình đẳng với nhau. Nghĩa của từ “hào hùng” nghĩa là có khí thế mạnh mẽ và sôi nổi.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question