Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả đã nêu

Câu hỏi: Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả đã nêu và cả những điều tác giả chưa nói tới? Nêu phương hướng khắc phục những điểm yếu.

Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả đã nêu

Trả lời:

- Điểm mạnh của bản thân:

+ Khả năng tiếp thu kiến thức nhanh chóng

+ Nắm bắt vấn đề một cách tổng thể và tính sáng tạo cao.

- Điểm yếu của bản thân:

+ Lười suy nghĩ và hành động,

+ Thiếu kỷ luật và sự cẩn thận trong công việc.

=> Phương hướng khắc phục:

+ Nỗ lực học tập và thay đổi bản thân

+ Tập trung rèn luyện để trở thành một người năng động và chuyên nghiệp hơn trong công việc.

Vũ Hồng Nhung
27/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question