Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh điểm yếu nào trong những tác phẩm đã nêu

Câu hỏi: Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh điểm yếu nào trong những tác phẩm đã nêu, và tất cả những điều tác giả chưa nói tới? Nêu phương hướng khắc phục những yếu điểm

Trả lời:

Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh điểm yếu nào trong những tác phẩm đã nêu

- Bản thân chúng ta có những điểm mạnh và điểm yếu cần được nhìn nhận để phát triển bản thân:

+ Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng cần cải thiện kiến thức cơ bản và tăng khả năng thực hành để tối đa hóa tiềm năng.

+ Cần cù, sáng tạo và có tinh thần đoàn kết nhưng cần đảm bảo kỉ luật và tôn trọng quy trình công việc để đạt hiệu quả tối đa.

+ Luôn giữ chữ tín trong công việc và cuộc sống, tuyệt đối không làm việc không có kỉ luật và trách nhiệm.

+ Làm việc chu đáo, kĩ càng, tránh hấp tấp và đảm bảo chất lượng.

- Để khắc phục những điểm yếu, chúng ta cần hình thành những thói quen tốt từ những việc nhỏ, tập trung vào việc nâng cao kiến thức cơ bản, tăng khả năng thực hành, đảm bảo kỉ luật và quy trình công việc, và đặc biệt là duy trì chữ tín trong mọi việc làm của mình.

Vũ Hồng Nhung
27/11/2023
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question