Đọc Những chiếc áo ấm trang 120, 121 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Quan sát tranh minh họa, nói tên các con vật và đoán xem chúng đang làm gì.

Lời giải:

- Các con vật có trong bức tranh là: Nhím, thỏ, ốc sên, bọ ngựa, tằm.

- Nhím đang đục lỗ cho chim luồn kim.

- Thỏ đang trải vải.

- Chim luồn kim và may vá.

- Ốc sên đang kẻ đường thẳng.

- Bọ ngựa đang cắt vải theo đường kẻ của ốc sên.

- Tằm đang se chỉ.

Bài đọc

Những chiếc áo ấm

Đọc Những chiếc áo ấm trang 120, 121 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Mùa đồn, thỏ quấn tấm vải lên người cho đỡ rét thì gió thổi tấm vải bay xuống ao. Nhím giúp thỏ khều tấm vải vào bờ và nói:

- Phải may thành áo mới được.

Nhím xù lông, rút một chiếc kim định khâu áo cho thỏ, nhưng không có chỉ. Hai bạn đi tìm chị tằm, xin một ít tơ làm chỉ. Chị tằm đồng ý ngay. Có chỉ, có kim, nhưng phải tìm người cắt vải. Thấy bọ ngựa vung kiếm cắt cỏ, nhím nói:

- Anh giúp chúng tôi cắt vải may áo. Mọi người cần áo ấm.

Bọ ngựa đồng ý, vung kiếm cắt vải, nhím ngăn:

- Phải cắt đúng theo kích thước.

Tất cả lại đi tìm người biết kẻ đường vạch trên vải. Lúc qua vườn chuối, Nhím trông thấy ốc sên bò trên lá, cứ mỗi quãng, ốc sên lại để lại phía sau một đường vạch. Nhím nói:

- Chúng tôi cần anh kẻ đường vạch để may áo ấm cho mọi người.

Ốc sên nhận lời, bò lên tấm vải, vạch những đường rất rõ. Bây giờ chỉ còn thiếu người luồn kim giỏi. Tất cả lại đi tìm chim ổ dộc có biệt tài khâu vá.

Xưởng may áo ấm được dựng lên. Thỏ trải vải. Ốc sên kẻ đường vạch.

Bọ ngựa cắt vải theo vạch. Tằm xe chỉ. Nhím chắp vải, dùi lỗ. Đôi chim ổ dộc luồn kim, may áo…

Mùa đông năm ấy, trong rừng ai cũng có áo ấm để mặc.

(Theo Võ Quảng)

Từ ngữ:

- Chim ổ dộc (còn gọi là chim dồng dộc, dòng dọc,…): loài chim trông giống chim sẻ, làm tổ rất chắc và đẹp.

- Xe (chỉ): làm cho các sợi nhỏ xoắn chặt với nhau thành sợi lớn.

Câu 1: Mùa đông đến, thỏ chống rét bằng cách nào?

Lời giải:

- Mùa đông đến, thỏ chống ét bằng cách quấn tấm vải lên người.

Câu 2: Vì sao nhím nảy ra sáng kiến may áo ấm?

Lời giải:

- Nhím nảy ra sáng kiến may áo ấm vì tấm vải của thỏ bị gió thổi bay xuống ao. Nhím giúp thỏ khều tấm vải vào bờ và nói: "Phải may thành áo mới được".

Câu 3: Mỗi nhân vật trong câu chuyện đã góp gì vào việc làm ra những chiếc áo ấm?

M: Nhím rút chiếc lông nhọn trên lưng để làm kim may áo.

Lời giải:

- Nhĩm xù lông rút một chiếc kim trên lưng để may áo.

- Chị Tằm cho tơ một ít của mình để làm chỉ.

- Bọ ngựa dùng kiếm của mình để cắt vải.

- Ốc sên bò trên tấm vải, vạch những đường kẻ để giúp bọ ngựa cắt vải may áo.

- Đôi chim ổ dộc có biệt tài khâu vá giúp may áo.

- Thỏ trải vải để đôi chim may áo.

Câu 4: Em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao?

Lời giải:

- Em thích nhất nhân vật Nhím trong câu chuyện vì Nhím không những thông minh mà còn biết yêu thương. Tấm vải cuốn của Thỏ bị thổi rơi xuống ao, Nhím đã khều tấm vải vào bờ và nghĩ ra sáng kiến may áo cho Thỏ. Nhím rủ mọi người cùng nhau góp sức để hoàn thành chiếc áo.

Câu 5: Em học được điều gì qua câu chuyện trên?

Lời giải:

Sau khi đọc câu chuyện Những chiếc áo ấm, em học được một điều là phải biết giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương đùm bọc nhau. Khi cùng nhau hợp sức làm việc thì sẽ đạt được hiệu quả cao.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question