Đọc Ngưỡng cửa trang 82, 83 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: Em cảm thấy thế nào nếu phải xa ngôi nhà của mình nhiều ngày?

Lời giải:

- Nếu phải xa ngôi nhà của mình nhiều ngày, em sẽ cảm thấy rất buồn, nhớ những thứ quen thuộc trong ngôi nhà. Xa nhà em sẽ nhớ bố mẹ, nhớ nếp sống quen thuộc và nhớ chú cún con ở trước cửa. Em sẽ rất mong được nhanh trở về ngôi nhà của mình.

Bài đọc

Ngưỡng cửa

(Trích)

Nơi ấy ai cũng quen

Ngay từ thời tấm bé

Khi tay bà, tay mẹ

Còn dắt vòng đi men.

Nơi bố mẹ ngày đêm

Lúc nào qua cũng vội

Nơi bạn bè chạy tới

Thường lúc nào cũng vui.

Nơi ấy đã đưa tôi

Buổi đầu tiên đến lớp

Nay con đường xa tắp

Vẫn đang chờ tôi đi.

Nơi ấy ngôi sao khuya

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng một vầng trên sân.

(Vũ Quần Phương)

Đọc Ngưỡng cửa trang 82, 83 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: “Nơi ấy” trong bài thơ chỉ cái gì?

Lời giải:

“Nơi ấy” trong bài thơ chỉ ngưỡng cửa.

Câu 2: "Nơi ấy" đã chứng kiến những điều gì trong cuộc sống của bạn nhỏ?

Đọc Ngưỡng cửa trang 82, 83 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

Những điều mà ngưỡng cửa đã chứng kiến trong cuộc sống của bạn nhỏ là:

- Chập chững tập đi

- Bạn bè cùng tới chơi vui vẻ

- Những ngày đi học đầu tiên

Câu 3: Theo em, hình ảnh “con đường xa tắp” muốn nói đến điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em

a. Hành trình học tập còn dài lâu

b. Nhiều điều mới mẻ chờ đón em ở phía trước

c. Đường đến tương lai còn xa

d. Nêu ý kiến khác của em.

Lời giải:

- Theo em, hình ảnh “con đường xa tắp” muốn nói: Nhiều điều mới mẻ chờ đón em ở phía trước. Bởi ở những nơi xa tắp đó, em chưa thể nhìn thấy và chưa đi đến, đó là sự mới mẻ, hấp dẫn đang đón chờ em chạm đến.

Câu 4: Ngưỡng cửa đã nhắc bạn nhỏ nhớ tới những ai, giúp bạn nhỏ cảm nhận điều gì về những người đó?

Lời giải:

Ngưỡng cửa đã nhắc bạn nhỏ nhớ tới:

- Tay bà, tay mẹ dắt bạn nhỏ vòng đi men

- Bố mẹ ngày nào qua cũng vội

=> Bạn nhỏ cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc từ những người thân trong gia đình dành cho mình.

- Bạn bè: ngưỡng cửa là nơi chạy tới, lúc nào cũng vui

=> Bạn nhỏ cảm nhận được niềm vui khi có các bạn.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question