Đọc Ngày hội rừng xanh trang 23, 24 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Nhìn tranh, kể tên những con vật đi dự ngày hội rừng xanh.

Lời giải:

- Những con vật đi dự ngày hội rừng xanh là: chim gõ kiến, gà rừng, công, khướu, kì nhông.

Bài đọc

NGÀY HỘI RỪNG XANH

Đọc Ngày hội rừng xanh trang 23, 24 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức
Đọc Ngày hội rừng xanh trang 23, 24 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Từ ngữ:

- Mõ: nhạc cụ dân gian làm bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, dùng để điểm nhịp hoặc báo hiệu, phát hiệu lệnh.

- Lĩnh xướng: hát đơn ca một câu, một đoạn trước hoặc sau phần hát của tập thể

- Cọn nước: vật hình bánh xe có gắn một hệ thống ống bằng tre, nứa, có thể tự quay được nhờ sức nước, dùng để đưa nước từ suối, sông lên ruộng.

- Ảo thuật: làm biến hóa các đồ vật một cách nhanh và khéo léo như có phép lạ.

Câu 1: Các sự vật dưới đây tham gia vào ngày hội như thế nào?

Đọc Ngày hội rừng xanh trang 23, 24 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

* Các sự vật tham gia vào ngày hội:

- Tre, trúc thổi sáo nhạc

- Cọn nước chơi trò đu quay

- Nấm mang ô đi hội

- Khe suối gảy nhạc đàn

Câu 2: Cùng bạn hỏi – đáp về hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh.

M:

- Chim gõ kiến làm gì?

- Chim gõ kiến nổi mõ.

Lời giải:

1. Gà rừng làm gì?

- Gà rừng gọi vòng quanh mọi người trong rừng dậy đi hội.

1. Công làm gì?

- Công dẫn đầu đội múa.

3. Khướu làm gì?

- Khướu đảm nhiệm vụ lĩnh xướng dàn ca.

4. Kì nhông làm gì?

- Kì nhông diễn ảo thuật.

Câu 3: Bài thơ nói đến những âm thanh nào? Những âm thanh ấy có tác dụng gì?

Lời giải:

- Bài thơ nói đến những âm thanh: mõ, nhạc sáo, nhạc đàn

+ Tiếng mõ đánh thức mọi người trong khu rừng dậy.

+ Tiếng nhạc đàn, nhạc sáo: Tạo thêm không khí tươi vui, nhộn nhịp cho ngày hội.

Câu 4: Em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?

Lời giải:

- Em thích nhất hình ảnh công dẫn đầu đội múa. Bởi công có bộ lông rất đẹp, sặc sỡ hứa hẹn sẽ có những màn mún rất ân tượng cho ngày hội.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question