Đọc Ngày em vào Đội trang 70, 71 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Cùng bạn trao đổi để trả lời câu hỏi: Theo em, các bạn học sinh cần phấn đấu như thế nào để được kết nạp vào Đội?

Lời giải:

- Theo em, để được kết nạp vào Đội các bạn học sinh phải chăm chỉ, ra sức học tập tốt, ngoan ngoãn, lễ phép và đoàn kết với bạn bè. Hăng hái tham gia các hoạt động của lớp, trường và học hỏi từ các anh chị Đội viên đi trước.

Bài đọc

Đọc Ngày em vào Đội trang 70, 71 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Từ ngữ:

- Đoàn: chỉ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Đội: chỉ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

- Khao khát: mong muốn tha thiết

Câu 1: Người chị muốn nói gì với em của mình qua 2 dòng thơ "Màu khăn đỏ dắt em/Bước qua thời thơ dại"? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em

a. Đeo khăn quàng sẽ giúp em khôn lớn

b. Em sẽ trưởng thành hơn khi được kết nạp vào Đội.

c. Nêu ý kiến khác của em.

Lời giải:

- Theo em qua hai câu thơ trên, người chị muốn nói rằng: Em sẽ trưởng thành hơn khi được kết nạp vào Đội.

- Chọn ý b

Câu 2: Chi tiết nào cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên?

Lời giải:

Chi tiết cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên là:

Màu khăn tuổi thiếu niên

Suốt đời tươi thắm mãi

Như lời ru vời vợi

Chẳng bao giờ cách xa.

Câu 3: Người chị đã chia sẻ với em niềm vui, ước mơ của người đội viên qua những hình ảnh nào?

Lời giải:

- Người chị đã chia sẻ với em niềm vui, ước mơ của người đội viên qua những hình ảnh: trời xanh, cánh buồm, mặt biển, dòng sông, nắng trưa, bướm bay, con tàu.

Câu 4: Theo em, bạn nhỏ cảm nhận được điều gì qua lời nhắn nhủ của chị ở khổ thơ cuối?

Lời giải:

- Theo em, qua lời nhắn nhủ của chị, người em sẽ cảm nhận được niềm tin, sự mong mỏi của chị dành cho mình. Đó là những ngày chị đi qua và là những ngày em đang đi tới, em có niềm khao khát niềm tin từ màu khăn quàng đỏ chói.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question