Đọc mở rộng trang 94 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về tình cảm của người thân trong gia đình và viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Lời giải:

- Bài thơ: Về thăm mẹ – Đinh Nam Khương

Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi.

Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm.

Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con.

Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn...
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày.

Đọc mở rộng trang 94 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

- Ngày đọc: 14/11/2022

- Tên bài: Về thăm mẹ

- Tác giả: Đinh Nam Khương

- Nhân vật em thích nhất: người con

- Lí do em thích nhân vật đó: Người con hiếu thảo, yêu thương mẹ, hiểu sự vất vả của mẹ.

- Mức độ yêu thích: 5 sao

Câu 2: Chia sẻ với bạn về nhân vật em yêu thích nhất. Nhân vật đó làm gì? Nhân vật đó có gì thú vị? Em học hỏi được điều gì ở nhân vật đó?

Lời giải:

Tớ thích nhất nhân vật người con trong bài thơ Về thăm mẹ của tác giả Đinh Nam Khương. Người con hiếu thảo, thấu hiểu những nỗi vất vả của mẹ: Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa/Áo tơi qua buổi cày bừa,... Người con càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, rưng rưng từ những câu chuyện thường ngày, những sự vất vả của mẹ.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question