Đọc mở rộng trang 71 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật khác ở trường, viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Đọc mở rộng trang 71 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Câu đố về đồ dùng học tập, đồ vật ở trường:

1. Có mặt mà chẳng có đầu

Bốn chân có đủ, không cần có tay

Học trò kẻ dở, người hay

Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em

Là cái gì ? (Cái bàn học)

2. Mười hai tên đựng một hòm

Thương cho đời chúng hao mòn mãi đi

Là cái gì ? (Bút chì)

3. Vừa bằng một đốt ngón tay

Day đi day lại, mất bay hình thù

Là cái gì? (Là cái tẩy bút chì)

4. Chẳng đầu, chẳng mắt

Chân sắt, chân chì

Đi thẳng chẳng đi

Xoay tròn một kiếp

Là cái gì ? (Cái compa)

5. Vừa bằng một đốt ngón tay

Day đi day lại, mất bay hình thu

Là cái gì ? (Cái tẩy)

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Số lượng câu đố đã đọc: 5 câu đố

– Các đồ vật được nói đến trong những câu đố: bàn học, tẩy, bút chì, compa

Câu đố em thấy dễ đoán nhất: Câu đố về chiếc tẩyCâu đố em thấy khó đoán nhất: câu đố về compa
Mức độ yêu thích: ☆☆☆☆☆

Câu 2: Chia sẻ với các bạn các câu đố em tìm được và cùng bạn giải các câu đố.

Trả lời:

- Em chia sẻ với các bạn các câu đố em tìm được và cùng bạn giải các câu đố:

1. Có mặt mà chẳng có đầu

Bốn chân có đủ, không cần có tay

Học trò kẻ dở, người hay

Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em

Là cái gì ? (Cái bàn học)

2. Mười hai tên đựng một hòm

Thương cho đời chúng hao mòn mãi đi

Là cái gì ? (Bút chì)

3. Vừa bằng một đốt ngón tay

Day đi day lại, mất bay hình thù

Là cái gì? (Là cái tẩy bút chì)

4. Chẳng đầu, chẳng mắt

Chân sắt, chân chì

Đi thẳng chẳng đi

Xoay tròn một kiếp

Là cái gì ? (Cái compa)

5. Vừa bằng một đốt ngón tay

Day đi day lại, mất bay hình thu

Là cái gì ? (Cái tẩy)

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question