Đọc mở rộng trang 40 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Tìm đọc sách dạy nấu ăn hoặc những bài đọc về công việc làm bếp. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Đọc mở rộng trang 40 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

Đọc mở rộng trang 40 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

- Tác giả: Anh Tú (dịch)

- Tên cuốn sách: Siêu đầu bếp nhí

- Tên món ăn 1: Bánh ngọt

- Cảm nghĩ của em: Làm bánh ngọt thật thú vị

Câu 2: Chia sẻ những điều em đọc được.

Lời giải:

- Nhờ cuốn sách Siêu đầu bếp nhí mà em biết cách làm bánh ngọt.

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question