Đọc mở rộng trang 108 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về những người bạn trong nhà (vật nuôi, đồ đạc,…) và viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Lời giải:

ĐÀN GÀ MỚI NỞ

Lông vàng mát dịu

Mắt đen sáng ngời

Ơi chú gà ơi!

Ta yêu chú lắm!

Mẹ dang đôi cánh

Con biến vào trong

Mẹ ngẳng đầu trông

Bọn điều, bọn qua.

Bây giờ thong thả

Mẹ đi lên đầu

Đàn con bé tí

Líu ríu chạy sau.

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

Vườn trưa gió mát

Bướm bay dập dờn

Quanh đôi chân mẹ

Một rừng chân con.

Phạm Hổ

Đọc mở rộng trang 108 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

- Tên bài: Đàn gà mới nở

- Tác giả: Phạm Hổ

- Tên cuốn sách: Tiếng Việt lớp 2

- Nội dung của bài: Tả đàn gà mới nở, gà mẹ che chở bảo vệ đàn gà con.

- Chi tiết trong bài làm em cảm thấy thú vị hoặc cảm động: gà mẹ che chở cho đàn con trước diều hâu.

Câu 2: Trao đổi với bạn về những chi tiết làm em cảm thấy thú vị và cảm động

Lời giải:

- Em trao đổi với bạn về chi tiết làm em thấy thú vị và cảm động.

* Ví dụ: Trong bài thơ Đàn gà mới nở của Phạm Hổ, em thích nhất là chi tiết gà mẹ che chở cho đàn gà con mới nở trước sự rình mò của bọn diều hâu. Để bảo vệ đàn con, gà mẹ đã dang đôi cánh để đàn con nấp vào. Khi nguy hiểm đã qua, gà mẹ thong thả đi lên đầu dắt đàn con bé tí líu ríu chạy sau.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question