Đọc hiểu Xót người tựa cửa hôm mai

Truyện Kiều là một trong những báu vật của kho tàng văn học Việt Nam. Hãy cùng Học mãi 360 trả lời những câu hỏi Đọc hiểu xót người tựa cửa hôm mai nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.


Đọc hiểu xót người tựa cửa hôm mai

Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

Câu 2: Em hãy nêu nội dung của đoạn thơ trên?

Câu 3: Thành ngữ nào được sử dụng trong đoạn trích trên? Ý nghĩa của việc sử dụng thành ngữ đó?

Câu 4: “Người tựa cửa hôm mai” được nói tới trong đoạn thơ trên là ai? Những suy nghĩ của nàng Kiều về người đó được thể hiện như thế nào?

Đọc hiểu Xót người tựa cửa hôm mai

Trả lời Đọc hiểu xót người tựa cửa hôm mai

Câu 1:

- Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm "Truyện Kiều" do Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du sáng tác

Câu 2:

- Nội dung đoạn thơ trên là khi Kiều nhớ về gia đình nơi xa xôi trong lúc nàng đang bị giam lỏng tại lầu Ngưng Bích

Câu 3:

- Thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên: quạt nồng ấp lạnh

- Ý nghĩa: đó là sự lo lắng, suy tư của Kiều khi không biết rằng rồi ai sẽ chăm sóc, báo hiếu cho cha mẹ già ở quê nhà

Câu 4:

- “Người tựa cửa hôm mai” ở đây là để chỉ cha mẹ của Kiều ở quê nhà

- Những suy nghĩ của nàng Kiều về cha mẹ được thể hiện là sự nhớ thương, xót xa, ân hận cũng như là sự tủi hổ

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question