Đọc hiểu Sự lựa chọn của bạn của Steve Goodier

Con người chúng ta không có quyền chọn nơi sinh ra nhưng ta có quyền lựa chọn cách mình sống, hãy cùng Hocmai360 trả lời Đọc hiểu Sự lựa chọn của bạn của Steve Goodier để rút ra được những bài học hữu ích cho cuộc sống nhé!

Đọc hiểu Sự lựa chọn của bạn của Steve Goodier
Đọc hiểu Sự lựa chọn của bạn của Steve Goodier

Đọc hiểu Sự lựa chọn của bạn của Steve Goodier 

Câu 1 (NB): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2 (TH): Theo đoạn trích khi nào thi chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình?

Câu 3 (TH): Anh/ chị hiểu như thế nào là “quyền lựa chọn” được nhắc đến trong đoạn trích?

Câu 4 (VD): Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: “Khi loại bỏ cụm từ “tôi phải” khỏi kho từ vựng của mình, chúng ta đã nắm được quyền kiểm soát nhiều hơn” không? Vì sao?

Đọc hiểu Sự lựa chọn của bạn của Steve Goodier

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

Câu 2:

Theo đoạn trích, chúng ta có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình khi: những điều mình làm đều do lựa chọn.

Câu 3: 

Theo em hiểu, "Quyền lựa chọn" trong đoạn trích có thể hiểu là: Ta được phép tự lựa chọn những điều ta muốn làm, muốn thực hiện; Ta làm lựa chọn nó một cách chủ động; Ta lựa chọn trong tâm thế tự nguyện, chứ không phải bắt buộc.

Câu 4:

Em đồng tình với quan điểm: “Khi loại bỏ cụm từ “tôi phải” khỏi kho từ vựng của mình, chúng ta đã nắm được quyền kiểm soát nhiều hơn” vì khi ta "phải làm" tức là ta bị tước quyền chủ động, thực hiện công việc theo mệnh lệnh, khi đó ta sẽ làm trong tâm thế bị ép buộc, không hứng thú. Còn khi ta "lựa chọn" tức quyền chủ động thuộc về mình. Ta muốn làm gì, làm như thế nào đều do ta quyết định. Khi ấy ta được tự chủ.

admin
2/2/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question