Đọc hiểu Lưu Bình Dương Lễ

Tổng hợp các đề Đọc hiểu Lưu Bình Dương Lễ tự luận có đáp án chi tiết nhất bám sát nội dung các đề thi Văn Đọc hiểu


Ngữ liệu Đọc hiểu Lưu Bình Dương Lễ 

(Tóm tắt vở kịch: Dương Lễ và Lưu Bình là hai người bạn thân từ thuở thiếu thời. Hai người cùng dùi mài kinh sử và cùng đi thi, nhưng chỉ Dương Lễ đỗ đạt. Lưu Bình sinh ra buồn chán. Dương Lễ muốn giúp bạn thi lại, nên đã dùng kế khích tướng, ngoài mặt tỏ ra khinh bỉ Lưu Bình, nhưng bên trong bí mật sai vợ của mình là Châu Long đi theo giúp Lưu Bình để chàng có thời gian và tiền bạc để ôn thi. Năm đó Lưu Bình đỗ làm quan. Dương Lễ cho mời Lưu Bình đến chơi. Trong buổi gặp mặt này, Lưu Bình mới biết Châu Long là vợ của Dương Lễ. Lưu Bình vô cùng cảm động và kính phục trước tấm lòng của hai người dành cho mình).

DƯƠNG LỄ: – Ta có người bạn thiết Tên gọi Lưu Bình

Nghĩa trong phế phủ

Ta cũng có của giúp anh em no đủ Nhưng đủ no lại nhãng việc học hành Âu là ta giả cách vô hình

Chịu tiếng bạc cho anh em càng tủi cực Anh em có giận ta, mới học hành ra sức

Trong ba nàng, cậy một nàng thân tín đi nuôi Nàng nào khả đỡ anh việc ấy?

BÀ CẢ: – Bẩm lạy quan,

Thiếu chi điều cho bạn được nhờ Cổ kim nay có thế bao giờ

Đi nuôi bạn thật điều rất khó

Số bạn quan còn muộn mằn vất vả Có lẽ đâu nuôi mãi được ru

Thế gian nay nam nữ đồng cư Tiếng tăm ấy rửa sao cho sạch Như điều ấy thì tôi xin khước Có nên ra mặc ý hai dì…

DƯƠNG LỄ: – Nàng cả đã nói vậy, nàng hai ý thế nào? BÀ HAI: – Trình lạy quan,

Phận tiểu tinh bên gối, ngoài màn Có lẽ nào sửa vượt qua đăng

Lời em nói cũng như lời chị cả.

DƯƠNG LỄ: – Nàng cả, nàng hai đã từ nan trước Châu Long em,

Nàng có đi thì nàng cũng nói Để cho anh đành dạ cậy trông Sách có câu: nữ hữu tam tòng

Nam nữ đồng cư: nam nữ ở chung một nhà.

Tiểu tinh: vợ bé

Còn bé nhỏ tại gia tòng phụ Khi lớn khôn xuất giá tòng phu.

CHÂU LONG (nói sử): – Trăm lạy chàng, Chàng dạy đi dặm liễu đường cù

Thiếp chẳng quản công phu khó nhọc Thiếp vâng lời chàng đi nuôi bạn học Nhưng đi làm sao, về lại làm sao? Thiếp sợ chàng quân tử chí cao

Dạ như bể dò sao cho xiết

Thiếp sợ mình: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Uổng công chàng mà lỗi đạo tào khang

Đục pha trong, thau lẫn với vàng

Đành phận thiếp, hổ mặt chàng quân tử. DƯƠNG LỄ: – Việc nàng đi ta đà tính trước Nếu hồ nghi ta đã chẳng sai đi

Người quân tử có nghĩ chi chuyện ấy Ba nén vàng nàng thời nhận lấy Nuôi bạn anh cho cơm áo no lòng Rồi sau sẽ tìm đường trở lại… CHÂU LONG: – Bẩm lạy quan, Quan đã hết lòng cùng bạn

Thiếp đây xin gắng sức cùng chồng Dẫu kíp chầy thiếp chẳng ngại công Lòng thiếp có đôi vầng nhật nguyệt Nỗi riêng tây kể sao cho xiết

Tâm là lòng, ý cũng là lòng

Thiếp xin trở về tiết giá sạch trong Danh thơm để lưu hương thiên cổ.

(Trích vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, Hà Văn Cầu sưu tầm và chú thích, NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1976)

Đọc hiểu Lưu Bình Dương Lễ

Đọc hiểu Lưu Bình Dương Lễ (Tự luận)

Câu 1: Dựa vào văn bản, hãy cho biết Dương Lễ nhờ Châu Long đi làm việc gì? 

Câu 2: Qua đoạn lời thoại:

Ta có người bạn thiết Tên gọi Lưu Bình Nghĩa trong phế phủ

Ta cũng có của giúp anh em no đủ Nhưng đủ no lại nhãng việc học hành Âu là ta giả cách vô hình

Chịu tiếng bạc cho anh em càng tủi cực

Anh em có giận ta, mới học hành ra sức

Anh/ chị có nhận xét gì về nhân vật Dương Lễ?

Câu 3: Với việc nhận lời đi nuôi bạn chồng, anh/ chị thấy Châu Long là người như thế nào? 

Câu 4: Từ văn bản trên, anh/ chị có suy nghĩ gì về vẻ đẹp của tình bạn? 

Trả lời câu hỏi

Câu 1:

- Dương Lễ nhờ Châu Long đi nuôi bạn mình là Lưu Bình ăn học thành tài.

Câu 2: 

Nhận xét về nhân vật Dương Lễ:
- Là một người hết lòng vì bạn bè

- Là một người biết suy xét, tính toán hợp tình hợp lẽ: chịu mang tiếng bội bạc để khích lệ tinh thần của bạn, để cho bạn vì giận mà sẽ quyết tâm học hành đỗ đạt.

Câu 3: 

Nhận xét về nhân vật Châu Long:
- Là người vợ hiền, chịu hy sinh vì chồng;

- Là một người sâu sắc: khi nhận lời đi nuôi bạn chồng, nàng đã suy xét cặn kẽ mọi bề và bày tỏ điều đó với Dương Lễ: sợ không giữ được danh tiếng, sợ sau này chồng vì nghi ngờ mà hắt hủi.

- Là một người phụ nữ trung trinh: Lòng thiếp có đôi vầng nhật nguyệt.

Câu 4: 

Suy nghĩ về vẻ đẹp của tình bạn:
- Tình bạn là một trong những thứ tình cảm bình đẳng và cao đẹp;

- Tình bạn giúp con người có chỗ dựa, có động lực để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống;

- Tình bạn giúp con người hoàn thiện bản thân, trở nên cao thượng hơn.

Lương Mai Thu
27/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question